مه اب

تنوشخ نودب یگدنز کی یارب نانز و نارتخد یارب. هلیسو هب ،هتشذگ دننام نانچمه نارتخد و نانز دنوش یم دیدهت یتیسنج تنوشخ فلتخم یاه لکش رما نیا .‎دنراد رارق نآ میقتسم ریثات تحت زین و یناور و یسنج ،یکیزیف تنوشخ بلاق رد ار دوخ ،یعامتجا هقبط هب هجوت نودب ار نانز و دهد یم ناشن .‎دهد یم رارق ریثات تحت یموق تلاصا و بهذم ،نس هلیسو هب ،همه زا شیب نارتخد و نانز هیلع تنوشخ زا رما نیا ،بلغا .‎دوش یم ماجنا اهنآ یعامتجا طیحم یم ماجنا هداوناخ ای )قباس( یگدنز کیرش بناج .دوش

پیشگفتار

وینی (مونث) عزیز!

خشونت علیه زنان همچنان یک موضوع غم انگیز در جامعه ما می باشد. آمارها نشان می دهند که حداقل یک زن از سه زن، یک بار در زندگی خود قربانی خشونت می شود. برای ما به عنوان حزب مردم وین روشن است که در اینجا نیاز به اقدام فوری وجود دارد.

از این رو برای من بسیار مهم بود که امسال دوباره به همراه سابین کری، رئیس زنان وین، کمپین „قلب مبارز خود را نشان بده. و در برابر خشونت علیه زنان بایست“ را به مناسبت کمپین „16 روز ضد خشونت علیه زنان“ راه اندازی نمایم. در مورد موضوع “خشونت علیه زنان„ نباید هیچ گونه صبر و بردباری وجود داشته باشد!

وینی (مونث) عزیز!

نه تنها در چهارچوب کمپین بین المللی 16 روز ضد خشونت، بلکه ما باید هر روز، تعهد روشنی ضد خشونت علیه زنان داشته باشیم. زیرا هر 2 دقیقه یک زن در وین تحت تاثیر خشونت قرار می گیرد.

از این رو ما نیز امسال نکات ایمنی را که با پشتیبانی بخش پیشگیری از جرم LPD وین گسترش داده​ایم، دوباره منتشر می​کنیم و با „قلب مبارز خود را نشان بده و در برابر خشونت علیه زنان بایست. „ – بر نیاز به احترام متقابل، یک زندگی خالی از خشونت و نیز اهمیت زیاد شجاعت مدنی تاکید می کنیم.

نکات برای احساس امنیت شما در فضاهای عمومی‎!

1.

توجه داشته باشید‎!
قرار دادن هدفون در گوش و
کار کردن با تلفن همراه
توجه شما را کاهش می‎​دهد.

2.

چنانچه در وسایل نقلیه عمومی
مانند تراموا یا مترو مورد آزار و اذیت قرار می گیرید،
با مرکز تماس اضطراری، تماس حاصل کنید.
در محوطه ایستگاه همه متروهای وین
جعبه های تماس اضطراری (“مکعب‎​های‎ SOS ‎سبز و سفید”) وجود دارد – برای استفاده از آنها در مواقع اضطراری نترسید‎!

لینک خطوط وین
www.wienerlinien.at/sicherheit

3.

‎„‎مسیر امن بهتر از
مسیر کوتاه تر است!‎“‎ – در زمان
گرگ و میش و در تاریکی از میدان ها و
جاده ها با نور خوب استفاده کنید، حتی اگر این به معنای
انحراف از مسیر باشد.

4.

در مواقع اضطراری، بلند صحبت کرده و سر و صدا ایجاد کنید‎. با صدای محکم و بلند حرف بزنید، به عنوان مثال „نه‎” ‎‏، “‎ایست‎ „‎‏، „‎مرا در آرامش بگذار‎”‎.

زنگ هشدار دستی دستگاه می تواند مفید
باشد‎.

5.

از افراد دیگر
کمک بگیرید و از فعالان مدنی
درخواست کمک کنید‎!

به طور شفاف صحبت کنید تا از ناشناس ماندن خارج شوید، مانند “شما با پیراهن قرمز، لطفا با پلیس تماس بگیرید.”

6.

هرگز نوشیدنی خود را
بدون مراقبت رها نکنید و نوشیدنی های باز را از افراد غریبه نگیرید.

7.

یک فرد تهدیدکننده احتمالی
را مشخص کنید تا اطرافیانتان متوجه شوند که شما آن شخص را نمی‎​شناسید.

8.

چنانچه در راه خانه
احساس ناخوشی می‎​کنید، با تلفن همراه خود با یکی از دوستانتان تماس بگیرید و تا زمانی که ایمن به خانه برسید با او در تماس باشید.

سیگنال برای کمک

از طریق علائم مخفی ، قربانیان خشونت خانگی می توانند با احتیاط درخواست کمک نمایند. بنابراین با این علائم دستی در مواقع اضطراری می توانید خود را به دیگران معرفی کنید.

دست خود را به صورت عمودی بلند کنید،
تا طرف مقابل بتواند کف دست شما را ببیند.

انگشت شست خود را خم کنید‎.
اکنون این انگشت در کف دست شماست.

انگشتان باقیمانده دست خود را
به آرامی
روی شست خود قرار دهید، تا یک مشت تشکیل شود.

نکات برای احساس امنیت در مناطق خصوصی و در هنگام تعقیب !

1.

آیا تلفن همراه شما در تمام
فضاهای محل سکونت کار می کند؟

آیا شماره تماس های اضطراری مهم
133 یا‎ Euronotruf 122 ‎در تلفن همراه ذخیره می‎​شوند؟

در صورت لزوم، یک “کیف اضطراری” با کپی اسناد، پول و غیره را نزد
افراد مورد اعتماد بگذارید‎.

2.

اطمینان حاصل نمایید که
فرد تهدید کننده نمی تواند کلید یدکی برای
محل سکونت تان بسازد!

به هرگونه دسترسی از طریق
بالکن یا تراس همسایه توجه نمایید.

3.

در صورت لزوم
همسایگان، بستگان و دوستانی را که می‎​توانید به آنها اعتماد کنید، از حقایق مطلع سازید. و نیز در صورت خطر قریب‎​الوقوع، روی یک “کلمه رمز” با این افراد توافق نمایید.

4.

با فرزندان خود درباره رویدادها صحبت کنید و برای آنها توضیح دهید که چگونه می توانند کمک دریافت کنند و چگونه باید در مواقع اضطراری رفتار نمایند: تماس با پلیس، باز نکردن در به روی فرد تهدید کننده، …

5.

مهدکودک/ مدرسه را از حوادث مطلع کنید‎.

6.

هنگام تعقیب ، ضروری است که
تماس را متوقف کنید، سپس نوعی دفتر روزانه از تمام تلاش‎​های تهدید کننده برای تماس (کی، چگونه، کجا، …) داشته باشید.

7.

در روال های روزمره تجدید نظر کنید
(به عنوان مثال تغییر مداوم
مسیرهای معمولی).

8.

از شبکه های اجتماعی خارج شوید
یا تنظیمات امنیتی را
بررسی کنید
داده های شخصی (مانند آدرس، شماره تلفن
و غیره را به صورت عمومی
قابل مشاهده نکنید) و ‎”‎فرد هدف” را مسدود کنید.

آیا مورد تهدید قرار می گیرید؟

با „DEC112“-App می‎​توانید مخفیانه درخواست کمک کنید.

از طریق یک فشار ساده دکمه به پلیس اطلاع داده می شود و به مخاطب تماس اضطراری پیام ارسال می شود‎. یک تماس اضطراری بی صدا به ویژه در موقعیت‎​های تهدید حاد یا خشونت مفید است، زیرا این تماس اضطراری می‎​تواند تقریبا بدون توجه ایجاد شود و داده های پس‎​زمینه، مانند مکان فعلی، به مرکز عملیات ارسال شود‎.

با ما در تماس باشید‎!

زنان وینی تمرکز کار خود را خود مشخص می‎​کنند: شبکه‎​های زنان، رویدادها، نظرسنجی ها در مورد موضوعات فعلی مانند کمپین خودشان ‎„‎چگونگی‎ ‎(غیر) ایمنی‎“. این امر شامل گفتگو ‎​های هیجان‎​انگیز، تبادل تجربیات
خود، کمپین های سیاسی زنان
و موارد دیگر است‎.

آیا شما از زنان وینی سوالی دارید، مایلید نظری دهید، مسائل را شکل داده و
تغییر دهید؟

چگونگی دسترسی به ما‎:

شماره تماس های اضطراری

در سراسر اتریش و به صورت شبانه روزی خط تلفن کمک به زنان علیه خشونت رایگان و در صورت تمایل ناشناس

شماره تماس اضطراری پلیس 133 و

شماره تماس اضطراری یورو 112

شماره تماس اضطراری پلیس برای افراد ناشنوا
(پیامک همراه اطلاعاتی درباره موقعیت و محل اضطراری)